Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 24, 2022

Scroll to top

Top

Khối A09 điểm chuẩn các ngành và trường khối A09

Đánh giá
Khối A09 bao gồm 3 môn thi: Toán, Địa lí và Giáo dục công dân. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối A09:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Gia Định 7340101 Quản trị kinh doanh A00, D01, C04, A09, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
2 Đại Học Gia Định 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, D01, C04, A09 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
3 Đại Học Gia Định 7340301 Kế toán A00, D01, C04, A09, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
4 Đại Học Thái Bình Dương 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
5 Đại Học Thái Bình Dương 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
6 Đại Học Thái Bình Dương 7340301 Kế toán A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
7 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 7310205 Quản lý nhà nước A00, D01, C00, A09 14 TTNV<=3
8 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 7340101 Quản trị kinh doanh A00, D01, C00, A09 14 TTNV<=3
9 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 7380107 Luật A00, D01, C00, A09 14 Luật kinh tế, TTNV<=1
10 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 7340301 Kế toán A00, D01, C00, A09 14 TTNV<=1

Tin tức mới nhất