Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2023

Scroll to top

Top

Khối D83 điểm chuẩn các ngành và trường khối D83

Đánh giá
Khối D83 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Khoa học XH Tiếng Trung. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D83:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mở TPHCM Công tác xã hội 7760101 Công tác xã hội A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD2 18 Học bạ
2 Đại Học Mở TPHCM Công tác xã hội 7760101 Công tác xã hội A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD2 20 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Mở TPHCM Đông Nam Á học 7310620 Đông Nam Á học A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD2 20 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX21 Tôn giáo học D83 20 TN THPT
5 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX24 Việt Nam học D83 20.25 TNTHPT
6 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX11 Nhân học D83 21 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX08 Lịch sử D83 21 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX22 Triết học D83 21 TN THPT
9 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM Chương trình liên kết 2+2 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D14, D15, D04, D83, D95 21 ĐH Sư phạm Quản Tây, Trung Quốc
10 Đại Học Mở TPHCM Xã hội học 7310301 Xã hội học A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD2 22 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất