Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 12, 2024

Scroll to top

Top

Khối R25 điểm chuẩn các ngành và trường khối R25

Khối R25 bao gồm 3 môn thi: Tiếng anh miễn, Văn và Khoa học tự nhiên. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R25:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Báo mạng điện tử 609 Báo chí D72, R25 33.92 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Báo truyền hình 608 Báo chí D72, R25 34.3 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Báo in 602 Báo chí D72, R25 34.47 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quay phim truyền hình 606 Báo chí D01, D78, D72, R22, R25, R26 34.49 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền báo chí 603 Báo chí D72, R25 34.5 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh D72, R25 34.5 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (Chất lượng cao) 614 Quan hệ quốc tế D72, R25 34.67 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Báo phát thanh 604 Báo chí D72, R25 34.72 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
9 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Truyền thông Marketing 616 Quan hệ công chúng D72, R25 34.97 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
10 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Báo mạng điện tử 607 Báo chí D72, R25 34.98 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40

Tin tức mới nhất