Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 7, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân năm 2022

Đánh giá
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Hải Quân 7860202 A00, A01 23.7 Thí sinh nam miền Bắc
Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8,20
Tiêu chí phụ 2: Lý >= 8,25
2 Học Viện Hải Quân 7860202 A00, A01 23.75 Thí sinh nam miền Nam
Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8,00
Tiêu chí phụ 2: Lý >= 7,50