Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 13, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Thực phẩm năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 7540102 A00, D01, D90, A16 16.45 Gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm; TO>=6.2; TTNV<=1; Tốt nghiệp THPT
2 Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 7540102 A00, B00, A01, D01, XDHB 21.91 Học bạ; 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm
3 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật Thực phẩm (Chương trình tiên tiến) BF-E12 A00, B00, D07 22.7 Điểm TN THPT CT tiên tiến
4 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật Thực phẩm BF2 A00, B00, D07 24.49 Điểm TN THPT
5 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật Thực phẩm (Chương trình tiên tiến) BF-E12 DGTD 54.8 Đánh giá tư duy
6 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật Thực phẩm BF2 DGTD 56.05 Đánh giá tư duy

Tin tức mới nhất