Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ An ninh năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 C03 20.25 Nam - Địa bàn 8
2 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 A01 21.96 Nam - Địa bàn 8
3 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 A00 22.88 Nam - Địa bàn 8
4 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 A00 24.86 Điểm thi TN THPT (đối với nam) - địa bàn 5 lấy 25.68; địa bàn 6: 24.01; địa bàn 7: 25.83; địa bàn 8: 23.04
5 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 C03 25.21 Điểm thi TN THPT (đối với nam) - địa bàn 5 lấy 26.53; địa bàn 6: 24.38; địa bàn 7: 26.94; địa bàn 8: 22.41
6 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 D01 25.89 Điểm thi TN THPT (đối với nam) - địa bàn 5 lấy 26.88; địa bàn 6: 24.56; địa bàn 7:26.48
7 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 D01 26.08 Nam - Địa bàn 3
8 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 A00 26.09 Nữ - Địa bàn 3
9 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 A01 26.11 Điểm thi TN THPT (đối với nam) - địa bàn 5 lấy 26.36; địa bàn 6: 24.93; địa bàn 7: 26.9; địa bàn 8: 25.76
10 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 A00 26.15 Nam - Địa bàn 3

Tin tức mới nhất