Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ An ninh năm 2022

Đánh giá
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 A00 14.69 Nam- Địa bàn 6
2 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 A01 14.92 Nam- Địa bàn 6
3 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 A00 15.98 Nam- Địa bàn 8
4 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 A01 17.91 Nam- Địa bàn 4
5 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 D01 18.27 Nam- Địa bàn 6
6 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 D01 18.29 Nam- Địa bàn 4
7 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 A00 18.3 Nam- Địa bàn 4
8 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 D01 18.32 Nam - Địa bàn 8
9 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 C03 18.81 Nam- Địa bàn 6
10 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 A00 18.9 Nam- Địa bàn 5

Tin tức mới nhất