Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A00 23.09 Đối với nam
Địa bàn 8
2 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 C03 23.93 Đối với nam
Địa bàn 8
3 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 D01 24.03 Điểm thi TN THPT ( đối với nam) - địa bàn 5: 27.43; địa bàn 6: 25.36; địa bàn 7: 25.94; địa bàn 8: 24.76
4 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A00 24.51 Điểm thi TN THPT ( đối với nam) - địa bàn 5: 25.63; địa bàn 6: 24.58; địa bàn 7: 25.51; địa bàn 8: 23.61
5 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A01 24.76 Đối với nam
Địa bàn 8
6 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 C03 24.93 Điểm thi TN THPT ( đối với nam) - địa bàn 5: 26.06; địa bàn 6: 24.24; địa bàn 7: 26.21; địa bàn 8: 23.8
7 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A01 25.39 Điểm thi TN THPT ( đối với nam) - địa bàn 5: 26.85; địa bàn 6: 25.5; địa bàn 7: 26.48; địa bàn 8: 24.5
8 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A00 25.39 Đối với nam
Địa bàn 1
9 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A00 25.63 Đối với nam
Địa bàn 3
10 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 C03 25.94 Đối với nam
Địa bàn 1

Tin tức mới nhất