Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 21, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND năm 2022

Đánh giá
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 D01 18.35 Nam- Phía Nam
2 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 20.75 Nữ- Phía nam
3 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 21.49 Nam-Phía Bắc
4 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C00 21.56 Nam- Phía Nam
5 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 D01 21.86 Nam- Phía Bắc
6 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C03 21.95 Nam- Phía Bắc
7 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C03 22.74 Nam- Phía Nam
8 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 22.86 Nữ- Phía Bắc
9 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C00 22.93 Nam- Phía Bắc
10 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 D01 23.15 Nữ- Phía Nam

Tin tức mới nhất