Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 18, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 24.4 phía nam - dành cho nữ
2 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 D01 25.01 phía bắc - dành cho nam
3 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 26.28 phía bắc - dành cho nam
4 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 D01 26.61 phía nam - dành cho nữ
5 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C00 27.19 phía nam - dành cho nam
6 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C03 27.54 phía nam - dành cho nữ
7 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C03 27.88 phía bắc - dành cho nam
8 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 27.89 phía bắc - dành cho nữ
9 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 28.29 phía nam - dành cho nam
10 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C03 28.38 phía bắc - dành cho nam

Tin tức mới nhất