Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 16, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Pháp năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7140233 D01, D15, D03, D44, XDHB 18 Học bạ
2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7140233 D01, D15, D03, D44 19 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7140233 D01, D96, D78, D03 21 Điểm thi TN THPT; ( TTNV<=2)
4 Đại Học Cần Thơ 7140233 D01, D14, D03, D64 21.75 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Cần Thơ 7140233 D01, D14, D03, D64, XDHB 24.25 Học bạ
6 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm tiếng Pháp 7140233D D01, D03, D02 25.78 Điểm thi TN THPT (TTNV <=12).
7 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm tiếng Pháp 7140233C D15, D42, D44 26.03 Điểm thi TN THPT (TTNV <=2).
8 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm tiếng Pháp 7140233D D01, D03, D02, XDHB 62.9 Văn, Toán, Ngoại ngữ
Học bạ
9 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7140233 DGNL 798 Học lực lớp 12 loại giỏi

Tin tức mới nhất