Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Pháp năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm tiếng Pháp 7140233D DGNLSPHN 16.15
2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7140233 D01, D15, D03, D44, XDHB 18 Học bạ
3 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7140233 D01, D15, D03, D44 19 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7140233 D01, D96, D78, D03 21.68 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Cần Thơ 7140233 D01, D14, D03, D64 22 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm tiếng Pháp 7140233C D15, D42, D44 23.51 Điểm thi TN THPT, TTNV <= 4
7 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm tiếng Pháp 7140233D D01, D02, D03 25.31 Điểm thi TN THPT, TTNV <= 8
8 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7140233 D01, D96, D78, D03, XDHB 25.99 Học lực năm lớp 12 loại Giỏi Học bạ

Tin tức mới nhất