Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 18, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Pháp năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7140233 D01, D15, D03, D44, XDHB 18 Xét học bạ
2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7140233 D01, D15, D03, D44 19 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7140233 D01, D96, D78, D03 21.79 TTNC<=1; Tổ hợp D01, D78, D96 điểm chuẩn cao hơn 0,5 điểm; Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Cần Thơ 7140233 D01, D14, D03, D64, XDHB 22 Học bạ
5 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140233 D01, D03 22.7 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Cần Thơ 7140233 D01, D14, D03, D64 23.1 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm tiếng Pháp 7140233C D15, D42, D44 25.61 Điểm thi TN THPT, TTNV <= 2
8 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm tiếng Pháp 7140233D D01, D02, D03 25.73 Điểm thi TN THPT, TTNV <= 2
9 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7140233 D01, D96, D78, D03, XDHB 26.6 Giỏi; Học bạ
10 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140233 D01, D03, XDHB 27.46 Học bạ

Tin tức mới nhất