Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 6, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 3 năm 2022

Đánh giá

Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 3 điểm chuẩn 2022 - CĐGTVT3 điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 3
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!