Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 14, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật năm 2023

Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật điểm chuẩn 2023 - CNC điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật (CNC)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!

Tin tức mới nhất