Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2022

2.7/5 - (3 lượt đánh giá)

Đại Học Công Đoàn điểm chuẩn 2022 - TUU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Công Đoàn
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01 23.3 Điểm thi TN THPT
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 23.25 Điểm thi TN THPT
3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 23.5 Điểm thi TN THPT
4 Bảo hộ lao động 7850201 A00, A01, D01 15.3 Điểm thi TN THPT
5 Quan hệ lao động 7340408 A00, A01, D01 15.3 Điểm thi TN THPT
6 Công tác xã hội 7760101 A01, D01, C00 19 Điểm thi TN THPT
7 Xã hội học 7310301 A01, D01, C00 15.3 Điểm thi TN THPT
8 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 23.6 Điểm thi TN THPT
9 Luật 7380101 A01, D01, C00 26.1 Điểm thi TN THPT
10 Du lịch 7810101 D01, D14, D15, XDHB 21 Học bạ
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, XDHB 24 Học bạ
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15 20.5 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất