Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 21, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân năm 2022

Đánh giá

Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân điểm chuẩn 2022 - VXUT điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân  
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A16, D90 15 Điểm thi TN THPT
2 Công nghệ sinh học 7420201 C08, B02, B00, D90 15 Điểm thi TN THPT
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A12, C01, D01, D90 15 Điểm thi TN THPT
4 Quản trị khách sạn 7810201 C00, D78, D96, C15 15 Điểm thi TN THPT
5 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D90 15 Điểm thi TN THPT
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D90 15 Điểm thi TN THPT
7 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D07, C01 15 Điểm thi TN THPT
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D90, D78, A01 15 Điểm thi TN THPT
9 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A16, D90, XDHB 17 Xét học bạ
10 Công nghệ sinh học 7420201 C08, B02, B00, D90, XDHB 17 Xét học bạ
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A12, C01, D01, D90, XDHB 17 Xét học bạ
12 Quản trị khách sạn 7810201 C00, D78, D96, C15, XDHB 17 Xét học bạ
13 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D90, XDHB 17 Xét học bạ
14 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D90, XDHB 17 Xét học bạ
15 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D07, C01, XDHB 17 Xét học bạ
16 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D90, D78, A01, XDHB 17 Xét học bạ

Tin tức mới nhất