Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 8, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2022

Đánh giá

Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh điểm chuẩn 2022 - QUI điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
2 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
4 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 7520503 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
5 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
6 Kỹ thuật tuyển khoáng 7520607 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
7 Công nghệ thông tin 7480201 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
8 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
9 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
10 Kỹ thuật mỏ 7520601 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
11 Kế toán 7340301 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
12 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
13 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
14 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
15 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 7520503 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
17 Kỹ thuật tuyển khoáng 7520607 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
18 Công nghệ thông tin 7480201 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
19 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
20 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
21 Kỹ thuật mỏ 7520601 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
22 Kế toán 7340301 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất