Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, D01, C01 16 Điểm thi TN THPT
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D01, C01 16 Điểm thi TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, C01 16 Điểm thi TN THPT
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, D01, C01 16 Điểm thi TN THPT
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, C01 16 Điểm thi TN THPT
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, C00, C01 16 Điểm thi TN THPT
7 Kinh tế 7310101 A01, D01, C00, C01 16 Điểm thi TN THPT
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, C00, C01 16 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất