Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Dầu Khí Việt Nam năm 2022

Đánh giá

Đại Học Dầu Khí Việt Nam điểm chuẩn 2022 - PVU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật hoá học 7520301 DGNLHCM 700 DGNL QG HCM
2 Kỹ thuật hoá học 7520301 A00, D07 18 Điểm thi TN THPT
3 Kỹ thuật dầu khí 7520604 DGNLHCM 700 DGNL QG HCM
4 Kỹ thuật dầu khí 7520604 A00, D07 18 Điểm thi TN THPT
5 Kỹ thuật địa chất 7520501 DGNLHCM 700 DGNL QG HCM
6 Kỹ thuật địa chất 7520501 A00, D07 18 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất