Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 24, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư năm 2021

Đánh giá
 
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, D01, C00 19 Điểm TN THPT
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 14 Điểm TN THPT
3 Việt Nam học 7310630 C00, D14, D15, D66 14 Điểm TN THPT
4 Giáo dục Mầm non 5140201 M00 17 Điểm TN THPT
5 Kế toán 51340301 A00, A01, D01, D07 14 Điểm TN THPT
6 Du lịch 7810101 C00, D14, D15, D66 14 Điểm TN THPT
7 Giáo dục Mầm non 7140201 M00 19 Điểm TN THPT
8 Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, D07 19 Điểm TN THPT
9 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D07, D08 19 Điểm TN THPT
10 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A02 19 Điểm TN THPT
11 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00, D01, A02 19 Điểm TN THPT
12 Sư phạm Lịch sử Địa lý 7140249 C00, D14, C19, C20 19 Thi TN THPT

Tin tức mới nhất