Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2022

Đánh giá

Đại học Khánh Hòa điểm chuẩn 2022 - UKH điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, D14, D15 15 TN THPT Nhà hàng và dịch vụ ăn uống
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A01, D01, D14, D15 15 TN THPT
3 Việt Nam học 7310630 D01, C00, C19, C20 18 HƯỚNG DẪN DU LỊCH TN THPT
4 Quản trị kinh doanh 7340101A A01, D01, D14, D15 15.5 quản lý bán lẻ TN THPT
5 Sinh học ứng dụng 7420203A A00, B00, A01, D07 15 TN THPT
6 Sư phạm Toán học 7140209 A00, B00, A01, D07 23.6 TN THPT
7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01, C00, D14, D15 23 TN THPT
8 Sư phạm Vật lý 7140211A A00, B00, A01, D07 20.25 TN THPT
9 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D15 19 TN THPT
10 Hoá học 7440112 A00, B00, A01, D07 15 TN THPT
11 Ngôn ngữ Anh 7220201A A01, D01, D14, D15, XDHB 15 TIẾNG ANH DU LỊCH TN THPT
12 Văn học 7229030 D01, C00, C19, C20 15 VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG TN THPT
13 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, D01, C00, D14 24.25 TN THPT
14 Quản trị khách sạn 7810201 A01, D01, D14, D15 18 TN THPT
15 Quản trị kinh doanh 7340101B A01, D01, D14, D15 20 MARKETING TN THPT
16 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D14, D15 23.6 TN THPT
17 Ngôn ngữ học 7229020 D01, D14, D15, D04 15 TIẾNG TRUNG QUỐC TN THPT

Tin tức mới nhất