Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | August 11, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kiểm Sát Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Đại học Kiểm Sát Hà Nội điểm chuẩn 2022 - HPU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 A00, A01, XDHB 28.7 Học bạ, Thí sinh nam thuộc khu vực miền Bắc (trừ Tây Bắc)
2 Luật 7380101 C00, XDHB 28.9 Học bạ, Thí sinh nam thuộc khu vực miền Bắc (trừ Tây Bắc)
3 Luật 7380101 A00, A01, XDHB 28.35 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực miền Nam (trừ Tây Nam Bộ)
4 Luật 7380101 D01, XDHB 27.45 Học bạ, Thí sinh nam thuộc khu vực miền Bắc (trừ Tây Bắc)
5 Luật 7380101 A00, A01, XDHB 28.8 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực miền Bắc (trừ Tây Bắc)
6 Luật 7380101 C00, XDHB 29.2 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực miền Bắc (trừ Tây Bắc)
7 Luật 7380101 D01, XDHB 27.05 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực miền Nam (trừ Tây Nam Bộ)
8 Luật 7380101 D01, XDHB 29 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực miền Bắc (trừ Tây Bắc)
9 Luật 7380101 A00, A01, XDHB 29.45 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực Tây Nam Bộ
10 Luật 7380101 C00, XDHB 26.15 Học bạ, Thí sinh nam thuộc khu vực Tây Bắc
11 Luật 7380101 C00, XDHB 29.7 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực Tây Nam Bộ
12 Luật 7380101 D01, XDHB 25.1 Học bạ, Thí sinh nam thuộc khu vực Tây Bắc
13 Luật 7380101 A00, A01, XDHB 28.25 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực Tây Bắc
14 Luật 7380101 C00, XDHB 28.8 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực Tây Bắc
15 Luật 7380101 D01, XDHB 27.35 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực Tây Nam Bộ
16 Luật 7380101 D01, XDHB 26.4 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực Tây Bắc
17 Luật 7380101 C00, XDHB 27.3 Học bạ, Thí sinh nam thuộc khu vực miền Nam (trừ Tây Nam Bộ)
18 Luật 7380101 A00, A01, XDHB 26.7 Học bạ, Thí sinh nam thuộc khu vực miền Nam (trừ Tây Nam Bộ)
19 Luật 7380101 D01, XDHB 25.05 Học bạ, Thí sinh nam thuộc khu vực miền Nam (trừ Tây Nam Bộ)
20 Luật 7380101 C00, XDHB 28.15 Học bạ, Thí sinh nữ thuộc khu vực miền Nam (trừ Tây Nam Bộ)
21 Luật 7380101 C00, XDHB 28.8 Học bạ, Thí sinh nam thuộc khu vực Tây Nam Bộ
22 Luật 7380101 D01, XDHB 25.7 Học bạ, Thí sinh nam thuộc khu vực Tây Nam Bộ