Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 13, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2023 - VNU - UEB điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (VNU - UEB)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, D09, D10 34.54 Điểm môn Toán: 7.8; Tốt nghiệp THPT
2 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, D09, D10 34.25 Điểm môn Toán: 8.2; Tốt nghiệp THPT
3 Kế toán Kế toán 7340301 A01, D01, D09, D10 34.1 Điểm môn Toán: 7.8; Tốt nghiệp THPT
4 Kinh tế quốc tế Kinh tế 7310106 A01, D01, D09, D10 35.7 Điểm môn Toán: 8.6; Tốt nghiệp THPT
5 Kinh tế Kinh tế 7310101 A01, D01, D09, D10 34.83 Điểm môn Toán: 8.2; Tốt nghiệp THPT
6 Kinh tế phát triển Kinh tế 7310105 A01, D01, D09, D10 34.25 Điểm môn Toán: 7.8; Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất