Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 6, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2022 - VNU - UEB điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (VNU - UEB)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng QHE41 DGNLQGHN 90
2 Kinh tế phát triển Kinh tế QHE45 DGNLQGHN 90
3 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh QHE40 DGNLQGHN 100
4 Kinh tế quốc tế Kinh tế QHE43 DGNLQGHN 110
5 Kế toán Kế toán QHE42 DGNLQGHN 90
6 Kinh tế Kinh tế QHE44 DGNLQGHN 90
7 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, D09, D10 33.93 Tiêu chí phụ: Môn toán:8.0, NV1,NV2
8 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, D09, D10 33.18 Tiêu chí phụ: Môn toán: 8.6, NV1-NV4
9 Kế toán Kế toán 7340301 A01, D01, D09, D10 33.07 Tiêu chí phụ: Môn toán: 8.0 trở lên, NV1-NV2
10 Kinh tế quốc tế Kinh tế 7310106 A01, D01, D09, D10 35.33 Tiêu chí phụ: Môn toán: 8.4 trở lên, NV1
11 Kinh tế Kinh tế 7310101 A01, D01, D09, D10 33.5 Tiêu chí phụ: Môn toán: 7.8 trở lên, NV1-NV11
12 Kinh tế phát triển Kinh tế 7310105 A01, D01, D09, D10 33.05 Tiêu chí phụ: Môn toán: 7.8 trở lên, NV1