Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, C04 16
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103_CLC A00, D01, C00, C04 18 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chất lượng cao
3 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, D01, D10 16
4 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, C01 16
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201_CLC A00, A01, D01, C01 20 Tài chính chất lượng cao
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C01 16
7 Quản trị kinh doanh 7340101_CLC A00, A01, D01, C01 18.5 Quản trị kinh doanh chất lượng cao
8 Kinh tế 7310105 A00, D01, C00, C04 16 Kinh tế phát triển
9 Kinh tế 7310104 A00, A01, D01, D10 16 Kinh tế đầu tư
10 Luật 7380107 A00, D01, C00, D14 16
11 Quản lý công 7340403 A00, A01, D01, C01 17.5
12 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 16
13 Kế toán 7340301_CLC A00, A01, D01, D07 18.5 Kế toán tổng hợp chất lượng cao
14 Marketing 7340115 A00, A01, D01, C04 16
15 Kinh tế 7310101 A00, B00, D01, C04 16
16 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, C04 16.5

Tin tức mới nhất