Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 7, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) năm 2022

Đánh giá

Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) điểm chuẩn 2022 - ĐHKTHCCAND(PN). điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) (ĐHKTHCCAND(PB)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A00 17.75 Đối với Nam
2 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A01 17.99 Đối với Nam
3 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A00 20.86 Đối với Nữ
4 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A01 20.37 Đối với Nữ

Tin tức mới nhất