Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội năm 2023

Đại Học Luật Hà Nội điểm chuẩn 2023 - HLU điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Luật Hà Nội
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật Luật 7380101PH D01, D03, D06, D02, D05 18.15 Tốt nghiệp THPT
2 Luật Luật 7380101PH A00, A01, C00 18.15 Tốt nghiệp THPT
3 Luật thương mại quốc tế Luật 7380109 D01 25.75 Tốt nghiệp THPT
4 Luật thương mại quốc tế Luật 7380109 A01 24.8 Tốt nghiệp THPT
5 Luật kinh tế Luật 7380107 D01, D03, D06, D02, D05 26.5 Tốt nghiệp THPT
6 Luật kinh tế Luật 7380107 A00, A01 25.5 Tốt nghiệp THPT
7 Luật kinh tế Luật 7380107 C00 27.36 Tốt nghiệp THPT
8 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 24.5 Tốt nghiệp THPT
9 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 7220201 A01 24 Tốt nghiệp THPT
10 Luật Luật 7380101 D01, D03, D06, D02, D05 25.75 Tốt nghiệp THPT
11 Luật Luật 7380101 C00 26.5 Tốt nghiệp THPT
12 Luật Luật 7380101 A00, A01 24 Tốt nghiệp THPT
13 Luật Luật 7380101PHHB D01, D03, D06, D02, D05, XDHB 22.53 Xét học bạ
14 Luật Luật 7380101HB D01, D03, D06, D02, D05, XDHB 28.55 Xét học bạ
15 Luật Luật 7380101HB C00, XDHB 28.67 Xét học bạ
16 Luật Luật 7380101HB A01, XDHB 28.8 Xét học bạ
17 Luật Luật 7380101HB A00, XDHB 28.63 Xét học bạ
18 Luật kinh tế Luật 7380107HB A00, XDHB 29.73 Xét học bạ
19 Luật kinh tế Luật 7380107HB A01, XDHB 30 Xét học bạ
20 Luật kinh tế Luật 7380107HB C00, XDHB 29.67 Xét học bạ
21 Luật kinh tế Luật 7380107HB D01, D03, D06, D02, D05, XDHB 29.73 Xét học bạ
22 Luật thương mại quốc tế Luật 7380109HB A01, XDHB 29.44 Xét học bạ
23 Luật thương mại quốc tế Luật 7380109HB D01, XDHB 29 Xét học bạ
24 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 7220201HB A01, XDHB 27.68 Xét học bạ
25 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 7220201HB D01, XDHB 27.61 Xét học bạ
26 Luật Luật 7380101PHHB A00, XDHB 23.41 Xét học bạ
27 Luật Luật 7380101PHHB A01, XDHB 23.8 Xét học bạ
28 Luật Luật 7380101PHHB C00, XDHB 22.43 Xét học bạ

Tin tức mới nhất