Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 28, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Luật TPHCM năm 2023

Đại Học Luật TPHCM điểm chuẩn 2023 - HCMUL điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Luật TPHCM
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A01 24.16 Tốt nghiệp THPT
2 Luật 7380101 A00 24.11 Tốt nghiệp THPT
3 Luật 7380101 A01 22.91 Tốt nghiệp THPT
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00 24.16 Tốt nghiệp THPT
5 Quản trị - Luật 7340102 A00 25.85 Tốt nghiệp THPT
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 24.78 Tốt nghiệp THPT
7 Luật 7380101 C00 27.11 Tốt nghiệp THPT
8 Luật 7380101 D01, D03, D06 23.61 Tốt nghiệp THPT
9 Quản trị kinh doanh 7340101 D01 24.16 Tốt nghiệp THPT
10 Quản trị kinh doanh 7340101 D84 24.16 Tốt nghiệp THPT
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 D14 25.78 Tốt nghiệp THPT
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 D66 25.78 Tốt nghiệp THPT
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 D84 24.78 Tốt nghiệp THPT
14 Luật 7380109 D66 26.86 Luật thương mại quốc tế; Tốt nghiệp THPT
15 Luật 7380109 A01 26.86 Luật thương mại quốc tế; Tốt nghiệp THPT
16 Luật 7380109 D01 26.86 Luật thương mại quốc tế; Tốt nghiệp THPT
17 Luật 7380109 D84 26.86 Luật thương mại quốc tế; Tốt nghiệp THPT
18 Quản trị - Luật 7340102 D84 25.15 Tốt nghiệp THPT
19 Quản trị - Luật 7340102 A01 24.45 Tốt nghiệp THPT
20 Quản trị - Luật 7340102 D01 25.15 Tốt nghiệp THPT