Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2022

5/5 - (1 lượt đánh giá)

Đại Học Ngân Hàng TPHCM điểm chuẩn 2022 - HUB điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 25.35 Điểm thi TN THPT
2 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 7340001 A00, A01, D01, D07 23.1 CLC, Điểm thi TN THPT
3 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D07 24.55 Điểm thi TN THPT
4 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 25.05 Điểm thi TN THPT
5 Kinh tế quốc tế Kinh tế 7310106 A00, A01, D01, D07 24.65 Điểm thi TN THPT
6 Luật Kinh tế Luật 7380107 A00, A01, D01, C00 25 Điểm thi TN THPT
7 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D15 22.56 Điểm thi TN THPT
8 Kế toán Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 25.15 Điểm thi TN THPT
9 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 7340002 DGNLHCM 875
10 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý 7340405 DGNLHCM 853
11 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 7340201 DGNLHCM 879
12 Kinh tế quốc tế Kinh tế 7310106 DGNLHCM 895
13 Luật Kinh tế Luật 7380107 DGNLHCM 843
14 Kế toán Kế toán 7340001 A00, A01, D01, D07 23.1 CLC, Điểm thi TN THPT
15 Kế toán Kế toán 7340001 DGNLHCM 870
16 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 7340001 A00, A01, D01, D07 23.1 CLC, Điểm thi TN THPT
17 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 7340002 A00, A01, D01, D07 23.1 Điểm thi TN THPT
Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng, các chương trình:
- Quản trị kinh doanh
- Quản lý chuỗi cung ứng
- Marketing
- Tài chính
18 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 7220201 DGNLHCM 834
19 Quản lý chuỗi cung ứng Quản trị kinh doanh 7340002 A00, A01, D01, D07 23.1 Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng
Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất