Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 21, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh năm 2022

Đánh giá

Đại Học Phan Châu Trinh điểm chuẩn 2022 - PCTU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Phan Châu Trinh
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Y khoa 7720101 A00, B00, D90, D08 22 Điểm thi TN THPT
2 Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, B00, D90, D08 22 Điểm thi TN THPT
3 Điều dưỡng 7720301 A00, B00, D07, D08 19 Điểm thi TN THPT
4 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, D07, D08 19 Điểm thi TN THPT
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C01, C02 15 Điểm thi TN THPT, Chuyên ngành: Quản trị bệnh viện
6 Y khoa 7720101 A00, B00, D90, D08, XDHB 24 Xét học bạ
7 Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, B00, D90, D08, XDHB 24 Xét học bạ
8 Điều dưỡng 7720301 A00, B00, D07, D08, XDHB 19 Xét học bạ
9 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, D07, D08, XDHB 19 Xét học bạ
10 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C01, C02, XDHB 15 Xét học bạ, Chuyên ngành: Quản trị bệnh viện
11 Y khoa 7720101 DGNLHCM 650
12 Răng - Hàm - Mặt 7720501 DGNLHCM 650
13 Điều dưỡng 7720301 DGNLHCM 550
14 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 DGNLHCM 550
15 Quản trị kinh doanh 7340101 DGNLHCM 500 Chuyên ngành: Quản trị bệnh viện

Tin tức mới nhất