Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Quang Trung năm 2023

Đại Học Quang Trung điểm chuẩn 2023 - QTU điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Quang Trung
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kế toán 7340301 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
2 Kế toán 7340301 A00, A09, D10, C14, XDHB 18 Học bạ
3 Quản trị kinh doanh 7340101 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D14, D15, C14, XDHB 18 Học bạ
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A09, D10, C14, XDHB 18 Học bạ
7 Công nghệ sinh học 7420201 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
8 Công nghệ sinh học 7420201 B00, B08, D13, C08, XDHB 18 Học bạ
9 Công nghệ thông tin 7480201 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
10 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, C02, XDHB 18 Học bạ
11 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
12 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, C04, A09, D10, XDHB 18 Học bạ
13 Kinh tế nông nghiệp 7620115 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
14 Kinh tế nông nghiệp 7620115 B08, D01, A09, C08, XDHB 18 Học bạ
15 Điều dưỡng 7720301 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
16 Điều dưỡng 7720301 B00, B03, D13, C08, XDHB 18 Học bạ
17 Y tế công cộng 7720701 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
18 Y tế công cộng 7720701 B00, B03, D13, C08, XDHB 18 Học bạ
19 Ngôn ngữ Anh 7220201 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
20 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D66, XDHB 18 Học bạ
21 Kinh tế 7310101 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
22 Kinh tế 7310101 A00, D01, A09, C14, XDHB 18 Học bạ
23 Quản trị du lịch và lữ hành 7810103 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
24 Quản trị du lịch và lữ hành 7810103 D01, C00, D14, D15, XDHB 18 Học bạ
25 Quản trị kinh doanh khách sạn - Nhà hàng 7810203 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
26 Quản trị kinh doanh khách sạn - Nhà hàng 7810203 D01, C00, D14, D15, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất