Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 25, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2023

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên điểm chuẩn 2023 - TUE điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên (TUE)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Giáo dục học 7140101 C19, C20, D66, C14 23 Tốt nghiệp THPT
2 Giáo dục Mầm non 7140201 C00, C19, C20, D66 26.62 Tốt nghiệp THPT
3 Giáo dục Tiểu học 7140202 D01 24.55 Tốt nghiệp THPT
4 Giáo dục Chính trị 7140205 D01, C00, C04, D10 26.68 Tốt nghiệp THPT
5 Giáo dục Thể chất 7140206 B03, C00, C20, C14 25 Tốt nghiệp THPT
6 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D01 25.43 Tốt nghiệp THPT
7 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01 21.7 Tốt nghiệp THPT
8 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, D01 24.47 Tốt nghiệp THPT
9 Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, D01, D07 24.8 Tốt nghiệp THPT
10 Sư phạm Sinh học 7140213 B00, B08 23.3 Tốt nghiệp THPT
11 Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01, C00, D14 26.85 Tốt nghiệp THPT
12 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, D14, C19 28 Tốt nghiệp THPT
13 Sư phạm Địa lý 7140219 D01, C00, C04, D10 26.73 Tốt nghiệp THPT
14 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D15, D09 25.88 Tốt nghiệp THPT
15 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00 22.75 Tốt nghiệp THPT
16 Tâm lý học giáo dục 7310403 B00, C00, C20, C14 24 Tốt nghiệp THPT
17 Sư phạm Lịch sử Địa lý 7140249 C00, D14, D15 26.25 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất