Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2022

Đánh giá

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định điểm chuẩn 2022 - NUTE điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ, Điểm thi TN THPT
2 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ, Điểm thi TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ, Điểm thi TN THPT
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ, Điểm thi TN THPT
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ, Điểm thi TN THPT
6 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ, Điểm thi TN THPT
7 Khoa học máy tính 7480101 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ, Điểm thi TN THPT
8 Công nghệ thông tin 7480201 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ, Điểm thi TN THPT
9 Kế toán 7340301 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ, Điểm thi TN THPT
10 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ, Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất