Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 21, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương năm 2022

Đánh giá

Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương điểm chuẩn 2022 - NUAE điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương (NUAE)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình 7210234 S00 21 Điểm thi TN THPT
2 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 H00 32 Điểm thi TN THPT
3 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00 32 Điểm thi TN THPT
4 Thiết kế thời trang 7210404 H00 31 Điểm thi TN THPT
5 Thiết kế đồ họa 7210403 H00 35 Điểm thi TN THPT
6 Công nghệ dệt, may 7540204 A00, D01 18 Điểm thi TN THPT
7 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 H00 21 Liên thông; Xẻt Điểm thi TN THPT
8 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00 21 Liên thông; Xẻt Điểm thi TN THPT
9 Quản lý văn hoá 7229042 C00 18 Điểm thi TN THPT
10 Thanh nhạc 7210205 N00 32 Thanh nhạc chuyên ngành phải từ 8 trở lên Điểm thi TN THPT
11 Hội hoạ 7210103 H00 33 Điểm thi TN THPT
12 Piano 7210208 N00 33 Piano chuyên ngành phải từ 6.5 đổ lên
13 Quản lý văn hoá 7229042 N00, H00 30 Điểm thi TN THPT
14 Công nghệ dệt, may 7540204 H00 30 Điểm thi TN THPT
15 Du lịch 7810101 D01, C00, C04, C03 18 Điểm thi TN THPT
16 Công tác xã hội 7760101 D01, C00, C04, C03 18 Điểm thi TN THPT
17 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00, XDHB 32.5 Học bạ
18 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 H00, XDHB 32.5 Học bạ
19 Quản lý văn hoá 7229042 R00 24 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất