Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2022

4/5 - (1 lượt đánh giá)

Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh điểm chuẩn 2022 - UFBA điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh (UFBA)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, C00 15 Điểm thi TN THPT
2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, C14 15 Điểm thi TN THPT
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C04 15 Điểm thi TN THPT
4 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, C14 15 Điểm thi TN THPT
5 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, C03 15 Điểm thi TN THPT
6 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, C03 15 Điểm thi TN THPT
7 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, C04 15 Điểm thi TN THPT
8 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Học bạ
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, C14, XDHB 18 Học bạ
10 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C04, XDHB 18 Học bạ
11 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, C14, XDHB 18 Học bạ
12 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, C03, XDHB 18 Học bạ
13 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, C03, XDHB 18 Học bạ
14 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, C04, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất