Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2022

Đánh giá

Đại học Tân Trào điểm chuẩn 2022 - TTU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Tân Trào
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, C00, C19, C20 15 TN THPT
2 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, D01, C00 19 TN THPT
3 Kinh tế 7620115 A00, A01, D01 15 KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TN THPT
4 Khoa học cây trồng 7620110 A00, B00, A01 15 TN THPT
5 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, A01 15 TN THPT
6 Sư phạm Toán học 71140209 A00, B00, A01 19 TN THPT
7 Sư phạm Sinh học 71140213 A00, B00, B04 19 TN THPT
8 Giáo dục Mầm non 51140201 M00, M05, M07 19 TN THPT
9 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M05, M07 17 HỆ CAO ĐẲNG TN THPT
10 Công tác xã hội 7760101 D01, C00, C19 15 TN THPT
11 Quản lý văn hoá 7229042 D01, C00, C19 15 TN THPT
12 Chăn nuôi 7620105 A00, B00, A01 15 TN THPT
13 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 15 TN THPT
14 Điều dưỡng 7720301 B00, B03, D07, C08 19 TN THPT
15 Dược học 7720201 A00, B00, D07, C05 21 TN THPT
16 Công nghệ thông tin 7480201 A00, B00, A01 15 TN THPT
17 Tâm lý học 7310401 D01, C00, C19 15 TN THPT
18 Chính trị học 7310201 D01, C00, C199 15 TN THPT
19 Kinh tế 7310104 A00, A01, D01 15 KINH TẾ ĐẦU TƯ TN THPT
20 Lâm sinh 7620205 B00, B08, A02 15 TN THPT

Tin tức mới nhất