Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2022

Đánh giá

Đại Học Xây Dựng Miền Tây điểm chuẩn 2022 - MTU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xây dựng 7580205 A00, B00, A01, D01 14 Điểm thi TNTHPT
2 Quản lý Đô thị và Công trình 7580106 A00, A01, V00, V01 14 Điểm thi TNTHPT Điểm môn Vẽ từ 5 đổ lên
3 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, B00, A01, D01 14 Điểm thi TNTHPT
4 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, A01, D01 14 Điểm thi TNTHPT
5 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, B00, A01, D01, XDHB 14 Điểm thi TNTHPT
6 Kiến trúc 7580101 V00, V01, V02, V03 14 Điểm thi TNTHPT Điểm môn Vẽ từ 5 đổ lên
7 Kế toán 7340301 A00, A01, D14, D15 14 Điểm thi TNTHPT
8 Kỹ thuật xây dựng 7580205 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
9 Quản lý Đô thị và Công trình 7580106 A00, A01, V00, V01, XDHB 18 Học bạ
10 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
11 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
12 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
13 Kiến trúc 7580101 V00, V01, V02, V03, XDHB 18 Học bạ Điểm môn Vẽ từ 5 đổ lên
14 Kế toán 7340301 A00, A01, D14, D15, XDHB 18 Học bạ
15 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, D07 14 Điểm thi TNTHPT
16 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất