Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2022

Đánh giá

Đại Học Y Dược Hải Phòng điểm chuẩn 2022 - HPMU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00 23.45 Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 23.45; Môn 1: 7; Môn 2: 7.5; Môn 3: 8.2
2 Y học dự phòng 7720110B B00 19.1 Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 18.85; Môn 1: 6; Môn 2: 5.25; Môn 3: 7.6
3 Y học cổ truyền 7720115 B00 21 Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 19.5; Môn 1: 6.75; Môn 2: 5.75; Môn 3: 7.6
4 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00 26
5 Điều dưỡng 7720301B B00 19.05 Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn:18.55; Môn 1: 5.75; Môn 2: 5; Môn 3: 7.8
6 Dược học 7720201D D07 24.3 Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 24.3; Môn 1: 8.5; Môn 2: 7.2; Môn 3: 8.6
7 Dược học 7720201B B00 25.3 Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 25.05; Môn 1:7.75; Môn 2: 8.5; Môn 3: 8.8
8 Dược học 7720201A A00 25.1 Điểm tiêu chí phụ: Tổng 3 môn: 24.35; Môn 1: 875; Môn 2: 7.6; Môn 3: 8
9 Y khoa 7720101B B00 26.2
10 Y khoa 7720101A A00 25.6

Tin tức mới nhất