Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM năm 2022

5/5 - (1 lượt đánh giá)

Đại Học Y Dược TPHCM điểm chuẩn 2022 - UMP HCM điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược TPHCM
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 7720301_03 B00 23.25 Điểm thi TN THPT
2 Hộ sinh Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh 7720302 B00 19.05 chỉ tuyển nữ
Điểm thi TN THPT
3 Kỹ thuật phục hồi chức năng Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 B00 20.6 Điểm thi TN THPT
4 Dược học 7720201_02 A00, B00 23.85 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Điểm thi TN THPT
5 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00 24.5 Điểm thi TN THPT
6 Kỹ thuật phục hình răng 7720502 B00 24.3 Điểm thi TN THPT
7 Y khoa 7720101_02 B00 26.6 (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
Điểm thi TN THPT
8 Y học cổ truyền 7720115 B00 24.2 Điểm thi TN THPT
9 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00 27 Điểm thi TN THPT
10 Y tế công cộng 7720701 B00 19.1 Điểm thi TN THPT
11 Y học dự phòng 7720110 B00 21 Điểm thi TN THPT
12 Điều dưỡng 7720301 B00 20.3 Điểm thi TN THPT
13 Dinh dưỡng 7720401 B00 20.35 Điểm thi TN THPT
14 Dược học 7720201 A00, B00 25.5 Điểm thi TN THPT
15 Y khoa 7720101 B00 27.55 Điểm thi TN THPT
16 Răng - Hàm - Mặt 7720501_02 B00 26.25 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Điểm thi TN THPT
17 Điều dưỡng 7720301_04 B00 20.3 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Điểm thi TN THPT
18 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 B00 23 Điểm thi TN THPT
19 Y học dự phòng 7720110_02 B00 23.35 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Điểm thi TN THPT
20 Y học cổ truyền 7720115_02 B00 22.5 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Điểm thi TN THPT
21 Dinh dưỡng 7720401_02 B00 20.95 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Điểm thi TN THPT
22 Kỹ thuật phục hình răng 7720502_02 B00 23.45 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Điểm thi TN THPT
23 Y tế công cộng 7720701_02 B00 22.25 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất