Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850197 A00, B00, A01, A14 15 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo
Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
2 Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững 7440298 A00, B00, A01, D01 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
3 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 7850195 A00, B00, A01, D01 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
4 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B00, A01, A02 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
5 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 7520503 A00, B00, A01, A02 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, B00, A01, A02 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
7 Quản lý tài nguyên khoáng sản 7850196 A00, B00, A01, A02 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
8 Kinh tế 7850102 A00, B00, A01, D01 15 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
9 Khí tượng và khí hậu học 7440221 A00, B00, A01, D01 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
10 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, B00, A01, A02 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
11 Kỹ thuật tài nguyên nước 7580212 A00, B00, A01, A02 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
12 Hệ thống thông tin 7480104 A00, B00, A01, D01 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
13 Công nghệ thông tin 7480201 A00, B00, A01, D01 24 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
14 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, A01, D01 22 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
15 Địa chất học 7440201 A00, B00, A01, A02 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
16 Thuỷ văn học 7440224 A00, B00, A01, D01 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
17 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, B00, A01, D01 24 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất