Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 12, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng năm 2023

Học Viện Biên Phòng điểm chuẩn 2023 - HVBP điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Biên phòng 7860214 C00 26.99 Thí sinh Nam miền Bắc; Điểm môn Văn >=7.00; Tốt nghiệp THPT
2 Biên phòng 7860214 A01 23.86 Thí sinh Nam miền Bắc; Tốt nghiệp THPT
3 Biên phòng 7860214 C00 22.75 Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế); Điểm môn Văn >=7.0; Tốt nghiệp THPT
4 Biên phòng 7860214 A01 20.45 Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế); Tốt nghiệp THPT
5 Biên phòng 7860214 A01 21.95 Thí sinh Nam Quân khu 5; Tốt nghiệp THPT
6 Biên phòng 7860214 C00 25.57 Thí sinh Nam Quân khu 5; Điểm môn Văn >=7.00; Tốt nghiệp THPT
7 Biên phòng 7860214 A01 23.09 Thí sinh Nam Quân khu 7; Tốt nghiệp THPT
8 Biên phòng 7860214 C00 24.87 Thí sinh Nam Quân khu 7; Tốt nghiệp THPT
9 Biên phòng 7860214 A01 21.25 Thí sinh Nam Quân khu 9; Tốt nghiệp THPT
10 Biên phòng 7860214 C00 25.75 Thí sinh Nam Quân khu 9; Điểm môn Văn >=7.50; Tốt nghiệp THPT
11 Luật 7380101 C00 27.47 Thí sinh Nam miền Bắc; Điểm môn Văn >=8.0; Điểm môn Sử = 10; Tốt nghiệp THPT
12 Luật 7380101 C00 25.5 Thí sinh Nam miền Nam; Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất