Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học viện cán bộ TPHCM năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, D01, C00, XDHB 26.25 Học bạ
2 Luật 7380101 A00, A01, D01, C00, XDHB 26.35 Học bạ
3 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00, C04, C03, C14, XDHB 25 Học bạ
4 Chính trị học 7310201 C00, C04, C03, C14, XDHB 24.5 Học bạ
5 Công tác xã hội 7760101 D01, C00, D14, C14, XDHB 23.65 Học bạ

Tin tức mới nhất