Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | November 23, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học viện cán bộ TPHCM năm 2022

Đánh giá

Học viện cán bộ TPHCM điểm chuẩn 2022 - HCA điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Học viện cán bộ TPHCM
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, D01, C00 22 Điểm thi TN THPT
2 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, D01, C00, XDHB 25.75 Học bạ
3 Luật 7380101 A00, A01, D01, C00 24.5 Điểm thi TN THPT
4 Luật 7380101 A00, A01, D01, C00, XDHB 26.3 Học bạ
5 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00, C04, C03, C14 18.75 Điểm thi TN THPT
6 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00, C04, C03, C14, XDHB 24.25 Học bạ
7 Chính trị học 7310201 C00, C04, C03, C14 17 Điểm thi TN THPT
8 Chính trị học 7310201 C00, C04, C03, C14, XDHB 21.15 Học bạ
9 Công tác xã hội 7760101 D01, C00, D14, C14 17.25 Điểm thi TN THPT
10 Công tác xã hội 7760101 D01, C00, D14, C14, XDHB 23 Học bạ