Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân năm 2022

Đánh giá

Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân điểm chuẩn 2022 - HNCTCAND điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 21.49 Nam-Phía Bắc
2 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 22.86 Nữ- Phía Bắc
3 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 20.75 Nữ- Phía nam
4 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C00 21.56 Nam- Phía Nam
5 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C00 22.93 Nam- Phía Bắc
6 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C00 26.26 Nữ- Phía Bắc
7 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C00 24.23 Nữ- Phía nam
8 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 21.95 Nam- Phía Bắc
9 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 24.41 Nữ- Phía Bắc
10 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 23.48 Nữ- Phía Nam
11 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 22.74 Nam- Phía Nam
12 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 D01 21.86 Nam- Phía Bắc
13 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 D01 24.72 Nữ- Phía Bắc
14 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 D01 23.15 Nữ- Phía Nam
15 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 D01 18.35 Nam- Phía Nam

Tin tức mới nhất