Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 25, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân năm 2021

Đánh giá
Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân:
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 26.28 phía bắc - dành cho nam
2 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 27.89 phía bắc - dành cho nữ
3 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 28.29 phía nam - dành cho nam
4 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 24.4 phía nam - dành cho nữ
5 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C00 27.19 phía nam - dành cho nam
6 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C00 29.55 phía nam - dành cho nữ
7 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 30.34 phía bắc - dành cho nữ
8 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 28.38 phía bắc - dành cho nam
9 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 27.54 phía nam - dành cho nữ
10 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 27.88 phía bắc - dành cho nam
11 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 28.39 phía bắc - dành cho nữ
12 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 D01 26.61 phía nam - dành cho nữ
13 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 D01 25.01 phía bắc - dành cho nam
14 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 D01 28.45 phía bắc - dành cho nữ

Tin tức mới nhất