Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 19, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) năm 2023

Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) điểm chuẩn 2023 - BA điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) (BA)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Ngân hàng BANK02 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 học bạ
2 Tài chính FIN02 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 học bạ
3 Kế toán ACT02 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 học bạ

Tin tức mới nhất