Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2022

Đánh giá

Học Viện Quản Lý Giáo Dục điểm chuẩn 2022 - NAEM điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý giáo dục 7140114 A00, A01, C00, D01 15 Điểm thi TN THPT
2 Tâm lý học 7310403 A00, B00, C00, D01 19.5 Điểm thi TN THPT
3 Quản trị văn phòng 7340101 A00, A01, D01, C00 15 Điểm thi TN THPT
4 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D10 15 Điểm thi TN THPT
5 Quản lý giáo dục 7140114 A00, A01, C00, D01 18 Xét học bạ
6 Tâm lý học 7310403 A00, B00, C00, D01 22 Xét học bạ
7 Quản trị văn phòng 7340101 A00, A01, D01, C00 18 Xét học bạ
8 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D10 18 Xét học bạ

Tin tức mới nhất