Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2022

Đánh giá

Học viện Tòa án điểm chuẩn 2022 - VCA điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Tòa án
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 D01, XDHB 22.93 Nam phía Bắc, Học bạ
2 Luật 7380101 C00, XDHB 24.19 Nam phía Bắc, Học bạ
3 Luật 7380101 A01, XDHB 23.71 Nam phía Bắc, Học bạ
4 Luật 7380101 A00, XDHB 24.93 Nam phía Bắc, Học bạ
5 Luật 7380101 D01, XDHB 25.65 Nữ phía Bắc, Học bạ
6 Luật 7380101 C00, XDHB 26.89 Nữ phía Bắc, Học bạ
7 Luật 7380101 A01, XDHB 25.98 Nữ phía Bắc, Học bạ
8 Luật 7380101 A00, XDHB 25.17 Nữ phía Bắc, Học bạ
9 Luật 7380101 C00, XDHB 26.31 Nam phía Nam, Học bạ
10 Luật 7380101 A01, XDHB 25.18 Nam phía Nam, Học bạ
11 Luật 7380101 A00, XDHB 24.96 Nam phía Nam, Học bạ
12 Luật 7380101 D01, XDHB 25.12 Nam phía Nam, Học bạ
13 Luật 7380101 C00, XDHB 27.02 Nữ phía Nam, Học bạ
14 Luật 7380101 A01, XDHB 25.64 Nữ phía Nam, Học bạ
15 Luật 7380101 A00, XDHB 26.2 Nữ phía Nam, Học bạ
16 Luật 7380101 D01 23.85 Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT
17 Luật 7380101 C00 27.75 Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT
18 Luật 7380101 A01 22.25 Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT
19 Luật 7380101 A00 24.3 Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT
20 Luật 7380101 D01 25.05 Nữ phía Bắc, Điểm thi TN THPT
21 Luật 7380101 C00 29 Nữ phía Bắc, Điểm thi TN THPT
22 Luật 7380101 A01 23.8 Nữ phía Nam, Điểm thi TN THPT
23 Luật 7380101 A00 24.95 Nữ phía Bắc, Điểm thi TN THPT
24 Luật 7380101 C00 26.5 Nam phía Nam, Điểm thi TN THPT
25 Luật 7380101 A01 22.8 Nữ phía Bắc, Điểm thi TN THPT
26 Luật 7380101 A00 23.35 Nam phía Nam, Điểm thi TN THPT
27 Luật 7380101 D01 22.1 Nam phía Nam, Điểm thi TN THPT
28 Luật 7380101 C00 28 Nữ phía Nam, Điểm thi TN THPT
29 Luật 7380101 A01 22.95 Nam phía Nam, Điểm thi TN THPT
30 Luật 7380101 A00 24.6 Nữ phía Nam, Điểm thi TN THPT
31 Luật 7380101 D01, XDHB 26.05 Nữ phía Nam, Học bạ
32 Luật 7380101 D01, XDHB 23.4 Nữ phía Nam, Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất