Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 21, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 D01, XDHB 24.64 Nam miền Bắc
Học bạ
2 Luật 7380101 C00, XDHB 25.82 Nam miền Bắc
Học bạ
3 Luật 7380101 A01, XDHB 25.07 Nam miền Bắc
Học bạ
4 Luật 7380101 A00, XDHB 25.59 Nam miền Bắc
Học bạ
5 Luật 7380101 D01, XDHB 26.72 Nữ miền Bắc
Học bạ
6 Luật 7380101 C00, XDHB 26.87 Nữ miền Bắc
Học bạ
7 Luật 7380101 A01, XDHB 25.92 Nữ miền Bắc
Học bạ
8 Luật 7380101 A00, XDHB 27.29 Nữ miền Bắc
Học bạ
9 Luật 7380101 C00, XDHB 26.35 Nam miền Nam
Học bạ
10 Luật 7380101 A01, XDHB 24.97 Nam miền Nam
Học bạ
11 Luật 7380101 A00, XDHB 25.25 Nam miền Nam
Học bạ
12 Luật 7380101 D01, XDHB 28.4 Nam miền Nam
Học bạ
13 Luật 7380101 C00, XDHB 27.56 Nữ miền Nam
Học bạ
14 Luật 7380101 A01, XDHB 26.18 Nữ miền Nam
Học bạ
15 Luật 7380101 A00, XDHB 28.26 Nữ miền Nam
Học bạ
16 Luật 7380101 D01, XDHB 25.23 Nữ miền Nam
Học bạ

Tin tức mới nhất