Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Chính trị - Hành chính (Đại học Quốc gia TP HCM) năm 2022

Đánh giá

Khoa Chính trị - Hành chính (Đại học Quốc gia TP HCM) điểm chuẩn 2022 - SPAS điểm chuẩn 2022

Khoa Chính trị - Hành chính là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 212/QĐ-ĐHQG ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc ĐHQG-HCM dựa trên sự nâng cấp Trung tâm Lý luận chính trị.
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý công 7340403 A01, D01, C00, C15 17.85 Điểm thi TN THPT
2 Quản lý công 7340403 DGNLHCM 620

Tin tức mới nhất