Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2022

Đánh giá

Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên điểm chuẩn 2022 - ISTNU điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B00, D15, D08, D10, XDHB 18 học bạ
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D10 15 Điểm TN THPT
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D10, XDHB 18 học bạ
4 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D10 15 Điểm TN THPT
5 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B00, D15, D08, D10 15 Điểm TN THPT
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D10, XDHB 18 học bạ
7 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D10 15 Điểm TN THPT
8 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D10, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất