Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM năm 2022

5/5 - (1 lượt đánh giá)

Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM điểm chuẩn 2022 - SM điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Y học cổ truyền 7720115 DGNLHCM 748
2 Điều dưỡng 7720301 DGNLHCM 657
3 Răng - Hàm - Mặt 7720501_CLC DGNLHCM 908 CLC
4 Dược học 7720201_CLC DGNLHCM 909 CLC
5 Y khoa 7720101_CLC DGNLHCM 950 CLC
6 Điều dưỡng 7720301 B00 19 Điểm TN THPT
7 Y học cổ truyền 7720115 B00 21 Điểm TN THPT
8 Răng - Hàm - Mặt 7720501_CLC B00 25.4 Răng - Hàm - Mặt(CLC,KHCCTA)
9 Răng - Hàm - Mặt 7720501_CLC B00 26.1 Răng - Hàm - Mặt (CLC)
10 Dược học 7720201_CLC A00, B00 25.3 Dược học (CLC)
11 Dược học 7720201_CLCA A00 23.5 Dược học(CLC, KHCCTA)
12 Dược học 7720201_CLCA B00 25.45 Dược học (CLC, KHCCTA)
13 Y khoa 7720101_CLC B00 26.45 Y khoa(CLC)
14 Y khoa 7720101_CLC B00 25.6 Y khoa (CLC, KHCCTA)

Tin tức mới nhất