Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 3, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2022

Đánh giá

Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị điểm chuẩn 2022 - HU-QTC điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị (HU-QTC)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, A09, C14 16 Điểm thi TN THPT
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, C00, D10 17 Điểm thi TN THPT
3 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 B00, D07, B04, A09 15 Điểm thi TN THPT
4 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 A00, A01, A09, C14 15 Điểm thi TN THPT
5 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, B04, C16 16 Điểm thi TN THPT
6 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, A09, C14, XDHB 18 Học bạ
7 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, C00, D10, XDHB 18 Học bạ
8 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 B00, D07, B04, A09, XDHB 18 Học bạ
9 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 A00, A01, A09, C14, XDHB 18 Học bạ
10 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, B04, C16, XDHB 18 Học bạ
11 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 17 Điểm thi TN THPT
12 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Học bạ
13 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C15, XDHB 18 Học bạ
14 Kinh tế 7580301 A00, A01, A09, C14, XDHB 18 Học bạ, Kinh tế xây dựng
15 Du lịch 7810101 A00, D01, C00, D10, XDHB 18 Học bạ
16 Kinh tế 7580301 A00, A01, A09, C14 15 Kinh tế xây dựng, Điểm thi TN THPT
17 Du lịch 7810101 A00, D01, C00, D10 17 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất