Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2023

Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị điểm chuẩn 2023 - POC điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị (POC)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 25.05 Thí sinh Nam miền Bắc; Xét tuyển HSG bậc THPT; Tốt nghiệp THPT
2 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 19.55 Thí sinh Nam miền Bắc; Tốt nghiệp THPT
3 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 27.62 Thí sinh Nam miền Bắc; Tốt nghiệp THPT
4 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 19.8 Thí sinh Nam miền Nam; Tốt nghiệp THPT
5 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 23.93 Thí sinh Nam miền Nam; Xét tuyển HSG bậc THPT; Tốt nghiệp THPT
6 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01 24.2 Thí sinh Nam miền Bắc; Tốt nghiệp THPT
7 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01 22.6 Thí sinh Nam miền Nam; Xét tuyển HSG bậc THPT; Tốt nghiệp THPT
8 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 26.27 Thí sinh Nam miền Nam; Tốt nghiệp THPT
9 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01 23.75 Thí sinh Nam miền Nam; Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất