Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 18, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2023

Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp điểm chuẩn 2023 - MCTAO điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp:
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp 7860206 A00, A01 22.8 Thí sinh Nam miền Bắc; Điểm môn Toán >=7.8; Điểm môn Lý >=7.75; Điểm môn Hóa >= 7.00; Tốt nghiệp THPT
2 Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp 7860206 A00, A01 21.45 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất