Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | November 29, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2022

Đánh giá

Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp điểm chuẩn 2022 - MCTAO điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp:
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp 7860206 A00, A01 19 Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT
2 Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp 7860206 A00, A01 22.7 Thí sinh Nam miền Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT